Polityka Prywatności

RODO w KPWiK

Z dniem 25 maja 2018 roku rozpocznie się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku podjęło szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy nowe procedury i wprowadziliśmy szereg istotnych zmian. Przeszkoliliśmy pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Jednocześnie podkreślamy, że w  stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie  ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia.

Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane  na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, nie tracą ważności. Dodatkowo rozpoczęliśmy kampanię informacyjną,  aby nasi Odbiorcy  dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku.


  Klauzula danych osobowych– informacje ogólne

  Procedura dotyczącą realizacji praw osób fizycznych

  Klauzula informacyjna Zamawiającego

  Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

  Klauzula informacyjna i zasady przetwarzania danych osobowych dla kandydatów w procesach rekrutacyjnych

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ