A A A

Oczyszczalnia ścieków

 Kierownik Wydziału - mgr Robert Adamczyk, I piętro pok. 104, tel 81 825 68 09 wew. 203 

 

Dział Utrzymania Ruchu Główny Energetyk - kierownik mgr inż. Kamil Krasowski,
parter pok. 002, tel. 81 825 68 09 wew. 206 

  

 

 

Oczyszczalnia ścieków - schemat technologiczny

 

Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków