A A A

Oczyszczalnia ścieków

 Kierownik Wydziału - mgr Robert Adamczyk, I piętro pok. 104, tel 81 825 52 43 wew. 203 

 

Główny Technolog -  Andrzej Milo, I piętro pok. 103, tel. 81 825 52 43 wew. 204

Dział Utrzymania Ruchu Główny Energetyk - kierownik mgr inż. Kamil Krasowski,
parter pok. 002, tel. 81 825 52 43 wew. 206 

  

 

 

Oczyszczalnia ścieków - schemat technologiczny