Kontakt

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
23-204 Kraśnik, ul. Graniczna 3A
tel.: (81) 825 61 36
tel./fax: (81) 825 68 09
tel. 994 - pogotowie wod-kan
e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Prezes  Zarządu
Paweł Bryda

Dyrektor ds. Technicznych Prokurent 
dr Waldemar Suchanek
e-mail: wsuchanek@kpwik.krasnik.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych 
mgr Ryszard Staśczak
e-mail: rstasczak@kpwik.krasnik.pl

 

Główny Specjalista ds. Eksploatacji
mgr inż. Piotr Puzoń
23-204 Kraśnik, Graniczna 3A
tel. 81 825 68 09 w. 110, e-mail: piotr_puzon@kpwik.pl

Główny Księgowy  Prokurent
mgr Michał Adamiak
tel. 81 825 68 09 wew. 104, e-mail: gk@kpwik.krasnik.pl

Dział Obsługi Spółki
23-204 Kraśnik, Graniczna 3A
tel. 81 825 68 09 w. 101, 501, 502, 503 e-mail: ds@kpwik.krasnik.pl
Kierownik mgr Marta Kusiak-Zioło

Dział Obsługi Klienta
23-204 Kraśnik, Graniczna 3A
tel. 81 825 68 09 w. 301, 302, e-mail: do@kpwik.krasnik.pl
Kierownik mgr Iwona Sabeł

Wydział Sieci Wod-Kan i Produkcji Wody
23-200 Kraśnik, ul. Głęboka 27
tel.: 81 825 20 56, 81 884 50 83

Sekcja Dokumentacji i Rozwoju Urządzeń Wod-Kan
23-204 Kraśnik, ul. Graniczna 3a
tel. 81 825 68 09 wew. 307

Wydział Oczyszczalni Ścieków
23-204 Kraśnik, ul. Graniczna 3a
tel.: 81 825 68 09 wew. 202

Kierownik Wydziału – mgr inż. Piotr Górski
e-mail: wb@kpwik.krasnik.pl

Laboratorium i Ochrona Środowiska
23-204 Kraśnik, ul . Graniczna 3a
tel.: 81 825 68 09 w. 601

Kierownik – mgr Ilona Przywara
e-mail: laboratorium@kpwik.krasnik.pl

Specjalista ds. Info i RODO
mgr Marta Kusiak-Zioło
tel. 81 825 68 09 w. 502, e-mail: iod@kpwik.krasnik.pl

Służba BHP  
Specjalista ds. BHP, PPOŻ i Taryf 
mgr inż. Romuald Zaborowski

tel. 81 825 68 09 w. 304, e-mail: bhp@kpwik.krasnik.pl

Specjalista ds. Nieruchomości i Archiwizacji Dokumentacji
mgr Maciej Bielecki
tel. 81 825 68 09 w. 115, e-mail: mbielecki@kpwik.krasnik.pl

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ