Witamy na stronie Kranickie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji sp. z o.o.

Status prawny: Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci
Firma pod któr spóka dziaa:  Kranickie Przedsibiorstwo Wodocigów i Kanalizacji sp. z o.o.
Rejestracja: Krajowy Rejestr Sdowy Sdu Rejonowego w Lublinie XI Wydzia Gospodarczy KRS 0000206420
Siedziba: miasto Kranik
Adres: 23 -210 Kranik ul. Graniczna 3A
Tel./fax (081) 825 - 61 - 36; 825 - 68 - 09
NIP: 715-020-02-47
Regon: 430073641
Adres e- mail: biuro@kpwik.krasnik.pl


Opublikował: Krzysztof Stpie
Publikacja dnia: 04.03.2015
Podpisał: Krzysztof Stpie
Dokument z dnia: 15.01.2014
Dokument oglądany razy: 17157
19.08.2019 // www.kpwik.krasnik.pl/bip